Privacyverklaring

Stichting Inkoopbureau West-Brabant respecteert uw recht op privacy.

Wij gaan zorgvuldig om met de informatie die u verstrekt. Zie onze privacyverklaring voor nog meer informatie.
De privacyverklaring is hier te downloaden, vragen met betrekking dit document kunt u stellen via: privacy@inkoopwestbrabant.nl.